Rozmiar: 15909 bajtów

- 0736 -

1352, 2 VIII, Awinion (Avinion)

IV Non. Augusti Anno XI

Papież Klemens VI (Clemens) przyznaje Janowi Werd (Johannes) zwanemu Flamingi, kanonikowi wrocławskiemu (Wratislaviensis), kanonię z prebendą w tymże kościele.

Regest: VMPL, I, s. 541, nr 717; MBV, I, s. 780, nr 1524.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów