Rozmiar: 15909 bajtów

- 0740 -

1352, 9 VIII, Kożuchów (Vryenstat)

in vigilia sancti Laurencii martiris gloriosi

Peczko Frankenvordensis, burmistrz, Cunczelinus, wójt dziedziczny, Henryk Piscatoris (Henricus), Konrad Institoris (Conradus), Mikołaj Stoser (Nycolaus) i Mikołaj Cricz (Nicolaus), rajcy kożuchowscy (Vryenstat), oraz mistrzowie cechów: blacharzy - Piotr Woldirhorn (Petrus) i Botho Plenkener, rzeźników - Nickil Vruevf i Nickil Groze, piekarzy - Piotr Junger (Petrus) i Nickil Korn, szewców - Henselinus i Mikołaj (Nicolaus) Ottonis i wszyscy starsi cechów w mieście Kożuchowie oświadczają, że Mikołaj (Nicolaus), niegdyś pleban w Herzogswalde (Herczoginwalde), przeznaczył 5,5 grzywny na zakup 0,5 grzywny czynszu rocznego na swój anniwersarz. Pleban Mikołaj polecił owe pół grzywny podzielić następująco: 6 groszy magistrowi Mikołajowi, 6 groszy proboszczowi w Kożuchowie i jego następcom, 6 groszy wikariuszom, 4 grosze rektorowi szkoły,1 grosz dzwonnikowi, 1 grosz kościołowi na bicie w dzwony, 6 groszy na świece. Egzekutorem testamentu został Jan (Johannes), pleban w Broniszowie (Bunczlonwalde), archiprezbiter kożuchowski, który zakupił od Heyna Ottonis (Heyno), zarządcy kasy kościelnej w Kożuchowie, czynsz, a mianowicie:1 wiardunek na ogrodzie leżącym naprzeciw folwarku plebana oraz 1 wiardunek na ogrodzie położonym naprzeciw stawu rybnego, który niegdyś posiadał Mikołaj Reher (Nicolaus), a następnie kościołowi odstąpił Heyno Ottonis. Heyno Ottonis w obecności sędziego dziedzicznego Bothona (Bothonus) młodszego oraz ławników: Heynona Czudebar (Heynonus), Piotra Knechta (Petrus), Jana Berwici (Johannes), Jana Eyirmana (Johannes Eyirman), Heynona de Borow (Heynonus) i Henona Grad (Henonus) odstąpił plebanowi, wikariuszom i rektorowi w Kożuchowie sumę uzyskaną ze sprzedaży ogrodu.

Świadkowie: Piotr z Kluczborka (Petrus de Cruczebur), altarzysta w Kożuchowie (Vryenstat), Friczko, pleban w Jabłonowie (Schoneburn), Henryk, pleban w Miodnicy (Henricus ... Medenycz), Otto, kaznodzieja w Kożuchowie (Vryenstat), i Piotr Ottonis (Petrus), pleban w Nowym Kisielinie (Kyslin).


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. parafii w Kożuchowie, nr 6.
Ekscerpt: WAP Wrocław, sygn. 135 c, nr 22, nr 5.
Regest: CDS, XXIV, s. 162, nr 6.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów