Rozmiar: 15909 bajtów

- 0741 -

1352, 20 VIII, Nysa (Nysa)

fer. II proxima post assumpcionem beate virginis Marie

Przecław z Pogorzeli (Preczlaus), biskup wrocławski, stwierdza, że w jego obecności Peczco Wygelheym oświadczył, iż sprzedał 1/3 dochodów z sołectwa wraz z przyległościami w Świętowie Polskim (polonicali Swetonia) Formosie, wdowie po Peczku ze Świętowa Polskiego, i jej następcom za 4 grzywny. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Ranvoldus syn Stoschona (Ranvoldus Stoschonis), Janusz z Pogorzeli (Janussius von Pogrella), Jan von Waldow (Johannes), starosta w Nysie (Nysa), Mikołaj Lessoth (Nicolaus), Nyczko von Novak, Jaccusius Styborii, Jakub (Jacobus), protonotariusz biskupi, który sporządził ten dokument.


Oryg.: łac., WAP Opole, sygn. Dok. m. Nysy, 1352, 20 VIII, Nysa.
Regest: CDS, XXXVI, s. 8, nr 25.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów