Rozmiar: 15909 bajtów

- 0747 -

1352, 31 VIII, Wrocław (Wratislauia)

II Kal. Septembris

Przecław, biskup wrocławski, postanawia, że kanonicy kapitulni powinni korzystać z nadanych przez niego dóbr i dochodów jak dotąd, zajmować honorowe miejsca w procesjach i w prezbiterium oraz że prebendy kanonickie nie powinny przechodzić w obce ręce.

Świadkowie: Henryk scholastyk (Henricus), Mikołaj (Nicolaus), kustosz Cunczko ze Skałki (Skalkow), dziekan głogowski (Glogouiensis), Luthko de Rulpin, kantor przy kościele Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauia), Mikolaj de Scellendorff kantor głogowski (Nicolaus ... Glogouiensis), prałaci i kanonicy: Guentho Bolkone, Piotr z Gostynia (Petrus de Boscina), Henryk z Głogowa (Henricus de Glogouia), Piotr z Bytomia (Petrus de Pythin), Jan z Lubeki (Johannes de Lubeck), Beldo, Januchio z Pogorzeli (Pogrella), Dithmarus, Jakub, augustianin (Jacobus), Jan Polak (Johannes Polonus) i Jan Conophlat (Johannes), notariusz kapitulny.


Druk: J. Heyne, Dokumentierte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau, I, s. 623- 624, przyp. 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów