Rozmiar: 15909 bajtów

- 0761 -

1352, 17 X, Praga (Praga)

XVII die Octobris, regnorum nostrorum anno septimo

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), poleca Rudgerowi de Hugowicz (Rudgerus), staroście ząbkowickiemu (Frankensteinensis), nieść pomoc Mikołajowi, księciu ziębickiemu (Nicolaus dux Munstirbergensis), w wypadku nieprzestrzegania przez Bolka, księcia niemodlińskiego (Bolko dux Falkembergensis), postanowień sądu generalnego śląskiego i kontynuowania napadów na księstwo ziębickie.

Druk: Lehns u. Besitzurk., II, s. 142-143, nr 21.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów