Rozmiar: 15909 bajtów

- 0763 -

1352, 28 X, Praga (Praga)

in der funfften Indicion am XXVIII thage dess weinmonats unserer Reich am Siebendenn

Karol, król rzymski i czeski (Carolus ... Rehmischer Khonig ... und Khonig zu Behem), oznajmia urzędnikom okręgu kłodzkiego (Glaz), iż uwalnia poddanych klasztoru joannitów w Kłodzku od sądownictwa świeckiego.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 141-142.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów