Rozmiar: 15909 bajtów

- 0574 -

1352

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, wraz ze swym bratem, księciem Ludwikiem, zaciągają dług od miasta Legnicy, zabezpieczając jego spłacenie z należących do niego dochodów z kopalń złota w Złotoryi, Mikołajowicach, Strachowicach i Wądrożu Wielkim.

Regest: CDS, XX, s. 43, nr 109.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów