Rozmiar: 15909 bajtów

- 0578 -

1352, Wrocław?

Tilo Cremsir ze Świdnicy (Swidnicz) nabywa dożywotnio 2 grzywny rocznego czynszu za 20 grzywien z dochodów miasta Wrocławia, który po śmierci nabywcy ma przypaść córce Agnieszce, mniszce z klasztoru Św. Katarzyny we Wrocławiu, a po jej śmierci temuż klasztorowi z prawem odkupu przez miasto owego czynszu za 20 grzywien.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 34.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów