Rozmiar: 15909 bajtów

- 0802 -

1353, 12 I, Kłodzko (Glacz)

in Sabatho infra octavam Epiphanie domini

Jan Bertoldi (Johannes), Jakub z Broumova (Jacobus de Brunovia), Jan z Broumova (Johannes de Brunovia), zięć Ludwika (Lodicus) gwarantują posiadanie sołectwa w Szalejowie Dolnym (Swedlerdorff inferiori) w dystrykcie kłodzkim (Glaczensis) Ernestowi, arcybiskupowi praskiemu (Arnest ... Pragensis), oraz Mikołajowi (Nycolaus), prepozytowi, a także kanonikom regularnym w Kłodzku (Glacz) przez złożenie w dzień św. Jerzego 116 kóp groszy praskich na ręce mieszczan kłodzkich: Konrada (Cunradus) Heroldi, Konrada z Wilkanowa (Cunradus de Wolvilsdorff), Mikołaja Molari (Nycolaus), Henryka Sartori (Henricus).

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 145-146.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów