Rozmiar: 15909 bajtów

- 0809 -

1353, 21 I, Świdnica

an sante Agnethen Tage der heilige Jungfrauen

Bolko, książę Śląska i pan Świdnicy, określa uprawnienia sądu dworskiego w mieście Sobótce (Czoboten) i jej okręgu jako identyczne ze sposobem stosowanym w Świdnicy.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 135 C, nr 98, s. 145, nr 1.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów