Rozmiar: 15909 bajtów

- 0818 -

1353, 1 II, Ziębice (Munstirberg)

in vigilia purificationis sancte Virginis Marie

Mikołaj, książę Śląska, pan Ziębic (Nicolaus ... dux Slesie et dominus in Munstirberg), pociągnie do odpowiedzialności świeckiej i kościelnej tych z urzędników i czeladzi książęcej, którzy wyrządziliby szkody mnichom z Henrykowa (Heynrichow) w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) i czeladzi klasztornej.

Świadkowie: Jan de Budow (Johannes), Withko Boemus, Jungelingus de Czyrnen, Bernard de Rothewicz (Bernhardus), rycerze: Heynmann Bolcz, Jan de Czeschow (Johannes), Mikołaj de Ponkow (Nycolaus), notariusz wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 84, nr 111 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów