Rozmiar: 15909 bajtów

- 0819 -

1353, 3 II, Wrocław (Wratislauia)

in crastino purificationis sancte Marie

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), zaświadcza, że w jego obecności mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis) Peczko Brune sprzedał za 18 grzywien Pawłowi Dumlosi (Paulus) pół łana i 5 prętów pola we wsi Sołtysowice (Schultheyzwicz), położonej w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis), po drugiej stronie Odry (Odera).

Świadkowie: Jan Stoppicz (Johannes), Herman Puregrani (Hermannus), Henryk de Molnsdorf (Henricus), Panczconus Radag, Peczko de Rychinbach (Peczconus), Beczko Stengil, Mikołaj ze Strachowic (Nycolaus de Strachwicz), Hanko z Urazu (Owras), feudałowie, i Dytmar de Meckebach (Dythmarus), kanonik i kanclerz ziemi wrocławskiej (Wratislauiensis).

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 334.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów