Rozmiar: 15909 bajtów

- 0821 -

1353, 6 II, Henryków (Henrichow)

in die cinerum

Gaweł (Haulus), kanonik kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauia), i Jan (Johannes) - rodzeni bracia, synowie zmarłego Wojciecha Czambora, (Albertus Schamborii), oświadczają, że ojciec ich darował klasztorowi w Henrykowie 2 grzywny rocznego czynszu na wyżywienie mnichów, ponieważ ich ojciec nie zdążył przed śmiercią wyznaczyć dóbr, z których miano ów czynsz pobierać, dlatego bracia zadecydowali, że czynsz ten należy pobierać ze wszystkich ich dóbr, a wypłacany będzie w dniu 2 II. Sumę tę szafarz klasztorny ma przeznaczyć na miód i dobre ryby dla mnichów w refektarzu i infirmerii.

Świadkowie: Otto de Borsnicz, Jan ze Świn (Johannes de Swyn), Ramvold i Heydinricus, bracia ze Stoszowic (Stosskowicz), wujowie wystawców, Mikołaj z Ziębic (Nicolaus de Munstirberg), Peczco de Richow, wuj wystawców, Dobko z Targowicy (Dobico de Targowicz).


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 84, nr 112.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów