Rozmiar: 15909 bajtów

- 0822 -

1353, 7 II, Awinion (Auinion)

Papież Innocenty VI zezwala magistrowi sztuk, scholarowi prawa kanonicznego Piotrowi, synowi Henryka Białego z Brzegu (Petrus Henrici Albi de Brega), Klerykowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), objąć wakujące beneficjum w diecezji wrocławskiej przynoszące 18-25 grzywien srebra rocznego dochodu.

Regest: MBV, II, s. 8, nr 15.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów