Rozmiar: 15909 bajtów

- 0824 -

1353, 12 II, Wrocław (Wratislauia)

II Id. Februarii

Andrzej de Rosslawicz (Andreas), kanonik i oficjał wrocławski (Wratislauiensis), oświadcza, że Mikołaj zwany z Kłodzka (Nicolaus dictus de Glacz), łaziebnik wrocławski (Wratislauiensis), sprzedał 1 grzywnę rocznego czynszu z łaźni i parceli położonej k. młyna należącego do szpitala Św. Macieja za cenę 9,5 grzywny Janowi zwanemu Colwicz (Johannes), niegdyś proboszczowi w Kluczborku (Cruczeburg), a obecnie przeorowi szpitala Św. Macieja. Oficjał oddalił pretensje Odarda zwanego Capta (Odardus dictus Capta) do wspomnianego czynszu. Pół grzywny z czynszu przeznacza się na utrzymanie chorych, 1 wiardunek na msze za wspomnianego Jana i zakonników, a 1 wiardunek zostawia się do użytku przeora.

Świadkowie: Beldon z Prószkowa (Proschow), kanonik wrocławski (Wratislauiensis), Jan (Johannes), przeor szpitala Św. Macieja, Piotr de Losslavia (Petrus), wójt, Jan z Leśnicy (Johannes de Lesna) i Jan Modlici (Johannes), notariusz publiczny.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 168.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów