Rozmiar: 15909 bajtów

- 0834 -

1353, 28 II, Awinion (Auinion)

II Kal. Marcii. Anno primo

Papież Innocenty VI na prośbę Przecława, biskupa wrocławskiego (Pretzlaus ... Wratislauiensis), nadał magistrowi Jakubowi Augustini (Jacobus), audytorowi dworu biskupiego wrocławskiego, który od papieża Klemensa VI otrzymał prowizję na prebendę w diecezji wrocławskiej, kanonikat kościoła opolskiego i prebendę przy kościele parafialnym w Osetnie (Osecrio) w diecezji wrocławskiej.

Regest: MBV, II, s. 11, nr 23.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów