Rozmiar: 15909 bajtów

- 0851 -

1353, 20 IV, Awinion (Auinion)

XII Kal. Mai. Anno primo

Papież Innocenty VI na prośby Ludwika, króla Węgier (Lodovicus ... Rex Ungarie), daje prowizję Szymonowi z Legnicy (Symonus de Legnicz), kapelanowi tegoż króla, na wakującą prebendę w diecezji wrocławskiej lub innej.

Regest: MBV, II, s. 21, nr 47.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów