Rozmiar: 15909 bajtów

- 0853 -

1353, 1 V, Praga (Praga)

primo die mensis Maji, regnorum nostrorum anno septimo

Karol, król rzymski i czeski, oświadcza, że z sumy, jaką pożyczyli mu Mikołaj z Krakowa (Nicolaus de Cracovia) i Peczco Niger, mieszczanie wrocławscy, na odkupienie od książąt legnickich Wacława i Ludwika zamku, miasta i okręgu Namysłów zwrócił już 800 kóp groszy praskich. Następne 500 kóp groszy wypłacił im przez Lombardów z Kutnej Hory, a mianowicie Andrzeja (Andreas) i Talda z Florencji (Thaldo). Pozostałe 1700 kóp groszy praskich wymienieni mieszczanie wrocławscy mają sobie wybrać z ceł i czynszów w księstwie wrocławskim, a zwłaszcza z opłat pobieranych na Odrze. Wystawca obiecuje też wysłać list do rady miasta Wrocławia zabezpieczający interesy obu wymienionych mieszczan.

Regest: Lehns u. Besitzurk., I, s. 71, nr 16.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów