Rozmiar: 15909 bajtów

- 0859 -

1353, 27 V, Buda (Buda)

sexto Kal. Junii. Regni autem nostri duodecimo

Ludwik, król Węgier (Ludovicus rex Hungarie etc.), w imieniu własnym i króla polskiego Kazimierza Wielkiego (Kazimirus rex Polonie) oraz swoich i Kazimierza następców zrzeka się pretensji do Byczyny (Bitczyn) i Kluczborka (Kreutzeburg) na rzecz Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Carolus Romanorum et Boemie rex), w zamian za uznanie swoich i Kazimierza praw do księstwa płockiego (Plocczensis) i innych ziem Mazowsza (Mazovia). Obiecuje też wspólnie z Kazimierzem przestrzegać wszystkich układów zawartych z Karolem i Bolkiem, księciem świdnickim (Bolko Swidnicensis), a szczególnie prawa mieszczan świdnickich (Swidnicenses) do swobodnego poruszania się po Polsce.

Druk: I.ehns u. Besitzurk., I, s. 331, nr 30.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów