Rozmiar: 15909 bajtów

- 0875 -

1353, 12 VI, Villa Nova k. Awinionu (Villa Noua Auinionensis)

II Id. Junii. Anno primo

Papież Innocenty VI na prośby Jaracza z Pogorzeli (Jaraczius de Pogorella), rycerza króla rzymskiego Karola, daje klerykowi Janowi (Johannes), synowi Piotra Brunonis, prowizję na prebendę, jaka będzie wakować w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) w kościele głogowskim (Glogouiensis).

Regest: MBV, II, s. 41-42, nr 96.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów