Rozmiar: 15909 bajtów

- 0876 -

1353, 13 VI, Villa Nova k. Awinionu (Villa Noua Auinionensis)

Id. Junii. Anno primo

Papież Innocenty VI na prośbę arcybiskupa praskiego Ernesta (Arnestus ... Pragensis) zatwierdza ufundowanemu przez niego klasztorowi augustianów w Kłodzku (Glacz) patronat nad kościołem parafialnym w Kostomłotach (Costomlat), nadany przez wspomnianego arcybiskupa i jego kapitułę.

Regest: MBV, II, s. 43, nr 100.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów