Rozmiar: 15909 bajtów

- 0886 -

1353, 20 VI, Villa Nova k. Awinionu (Villa Noua Auinionensis)

XII Kal. Julii. Anno primo

Papież Innocenty VI daje Janowi, synowi Tyczka z Bystrzycy Kłodzkiej (Johannes Ticzkonis de Habelschwerdt), klerykowi diecezji praskiej, prowizję na wakującą w diecezji wrocławskiej prebendę przynoszącą 18-25 grzywien rocznego dochodu.

Regest: MBV, II, s. 48, nr 113.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów