Rozmiar: 15909 bajtów

- 0887 -

1353, 3 VII, Świdnica (Schwidnicz)

an der nehesten Mittewochen noch sante Petirs und sante Pawyls tak der heiligen czwelfboten

Bolko, książę Śląska, pan na Książu, Świdnicy i Jaworze (Bolke Herczoge Slezien Herr Furstinberk Swydnicz Jawir), oświadcza, że nadał w dożywocie Karolowi, królowi rzymskiemu i czeskiemu (Karl Romischer Kunik und Kunik czu Behim), zamek na Ślęży (Czoboten) oraz że księstwo swe zapisał Annie, królowej rzymskiej i czeskiej (Anna Romische Kuniginne und Kuniginne zu Behem), i jej potomstwu. Na wypadek bezpotomnej śmierci Anny dziedziczyć ma Karol i jego potomkowie, a w dalszej kolejności jego brat Jan, margrabia Moraw (Johansen marggraven zu Merhern), i jego potomkowie lub następca Karola.

Świadkowie: rajcy świdniccy (Swydnicz), Kekel von Czirnen, Ulryk (Ulrich) i jego brat Reyntcz Schaff, bracia Heynman i Stefan (Steffan) von Richenbach, Creczink von Czedlicz i Konrad von Czirnen (Cunrad), rycerze, Luppolt von Uchtericz, Cunad von Czedlicz i Otto von Borsnicz (Otte).


Druk: Lehns u. Besitzurk., I, s. 501-502, nr 14.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów