Rozmiar: 15909 bajtów

- 0909 -

1353, 29 VII, Wrocław (Wratislauia)

IIII Kal. Augustii

Wacław I, książę Śląska, pan Legnicy, dziedzic Brzegu i Oławy (Wenceslaus primus dux Slezie et domintis in Legnicz heresque in Brega et in Olavia), zaświadcza, że w jego obecności Kethelinus zrzekł się wszystkich praw do wsi Bolechów w dystrykcie oławskim (Bolechow districtus Olaviensis), jakie otrzymał od księcia Bolesława (Boleslaus), ojca wystawcy, na rzecz kapituły kościoła Św. Marii w Głogowie (Glogoviensis) reprezentowanej przez Jana (Johannes), prepozyta, Kunczka (Cunczco), dziekana, Jana (Johannes), archidiakona, i Mikołaja (Nicolaua), kantora. Wystawca za zgodą swego brata Ludwika (Ludwicus) zatwierdza kapitule wszystkie prawa książęce dominialne i wyższe sądownictwo we wsi Bolechów.

Świadkowie: Gawin Abstacz (Gawinus), Hartung de Sulcz (Harthungus), rycerze, Fryczko de Landiscron (Friczco), Hanko Engelgeri (Hanco), Niczko Bawar (Niczco Bavarus), Stefan Trache (Stephanus), feudałowie księcia, oraz Mikołaj (Nicolaus), pierwszy dziekan legnicki (Legnicensis), protonotariusz wystawcy qui presentia habuit in comisso.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. kolegiaty w Głogowie, nr 13.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów