Rozmiar: 15909 bajtów

- 0914 -

1353, 2 VIII, Wrocław

Freitag nach s. Peterstage

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, zezwala na drążenie szybów w kopalniach złotoryjskich pod warunkiem, że z uwagi na podmokły teren nie będą one stanowić zagrożenia dla otoczenia.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 132 a, nr 38.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów