Rozmiar: 15909 bajtów

- 0918 -

1353, 26 VIII, Nysa (Nysa)

VII Kal. Septembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaw Wratislauiensis), zaświadcza, że Jan z Koperników (Johannes de Coppirnik) sprzedał Sydlinusowi, sołtysowi Iławy (Ylow), i jego żonie oraz ich dziedzicom 1,5 wolnego łanu w Kopernikach (Coppirnik) z wszystkimi pożytkami za 30 grzywien. Biskup zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Mikołaj ze Lwówka (Nycolaus de Lemberk), prokurator, Jan de Waldow (Johannes), starosta nyski (Nysensis), Vroczko, marszałek, Mikołaj Drogus (Nycolaus), Rudlinus de Morow i Wilhelm z Przyłęku (Wilhelmus de Prilanc), sołtys, oraz Piotr Mozebok (Petrus), notariusz biskupi, qui presentia habuit in commisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. chronologiczne, 1353, 26 VIII, Nysa.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów