Rozmiar: 15909 bajtów

- 0921 -

1353, 4 IX, Legnica (Legnicz)

fer. quarta ante festum nativitatis Marie Virginis Gloriose

Wacław I, książę Śląska i pan Legnicy (Wenceslaus dux Slezie primus et dominus Legniczensis), uwalnia spod swojej jurysdykcji młyn zwany "Steynme mol" będący własnością klasztoru w Lubiążu (Lubens).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 91, nr 314.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów