Rozmiar: 15909 bajtów

- 0924 -

1353, 21 IX, Wrocław (Wrat[islauia])

XI Kal. Octobris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wrat[islauiensis)), zatwierdził przywilej lokacyjny dla dóbr w Pilczycach (Pylzez) wystawiony przez biskupa Tomasza II 8 VIII 1291 r. (por. R. z. schl. Gesch., nr 2202), a przedstawiony przez Jana z Głogówka, mieszczanina wrocławskiego, zwanego Sechsbechir (Johannes de Parva Glogouia ... Wratislaviensis), właściciela dóbr Pilczyce (Pylzecz).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. KK 12.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 26-27.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów