Rozmiar: 15909 bajtów

- 0928 -

1353, 30 IX

in crastino sancti Michaelis

Bolko, książę Niemodlina, oświadcza, że Przecław, proboszcz z Tłustorębów, i jego brat Dzirżko de Scarvicz sprzedali swą wieś Sesicz albo Slezicz za 30 grzywien z wszelkimi prawami feudalnymi braciom, rycerzom Ottonowi i Adamowi Bes.

Świadkowie: Przemko, Adam Bes, Herman Boehm, Heiczko Veichnnr.


Regest: CDS, VI, s. 5, nr 20.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów