Rozmiar: 15909 bajtów

- 0934 -

1353, 27 X

in vigilia beatorum Simonis et Jude

Rajcy miasta Wrocławia stwierdzają, że mniszki klasztoru Św. Katarzyny sprzedały Katarzynie, wdowie po Hermanie Schonkels, mieszczaninie wrocławskim 3 grzywny rocznego czynszu.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 19.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów