Rozmiar: 15909 bajtów

- 0939 -

1353, 4 XI, Kłodzko (Glacz)

nehsten montage nach Aller Heiligen tage

Benesz z Choustnik (Benusch von Chusnik), starosta kłodzki (Glacz), oświadcza, że książę Mikołaj ziębicki (Herzog Niklas von Munsterberg) nie stawił się przed nim i królem czeskim i nie odpowiedział na zarzuty stawiane przez jego brata Macieja z Trenczyna (Mathies von Trentsch). Dokument umocniono pieczęciami: wystawcy, Tyczka von Panewicz (Ticze), Hanka von Knoblauchdorff (Hanko), Hensila von der Bole (Hensil), Hartunga von dem Nymand (Hartungus) i miasta Kłodzka (Glacz).

Druk: ACRB, II, s. 363, nr 291.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów