Rozmiar: 15909 bajtów

- 0940 -

1353, 6 XI, Głubczyce (Lubschicz)

ante festum beati Martini episcopi proxima fer. quarta

Mikołaj, książę Śląska, pan Opawy i Raciborza (Nicolaus ... Oppauie et Rathiborie dux), na prośbę Heinka z Głubczyc (Heinco dictus de Lubschicz) zatwierdza dokonaną przez w.w. Heinka fundację klasztoru żeńskiego w Głubczycach (por. dok. 1352, 23 XI, nr 770).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Opole, sygn. Dok. m. Głubczyc, 1353, 6 XI, Głubczyce.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów