Rozmiar: 15909 bajtów

- 0946 -

1353, 18 XI, Legnica (Legnicz)

an sente Elisabethen obinde

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczlaw), kupił od rycerza Jeszka Budziwoja (Jesco Buzewoy) wieś Ulesie (Waldaw), a następnie odsprzedał ją za 1000 grzywien w następujący sposób: 1/4 Franczkowi (Franczko), wójtowi dziedzicznemu Legnicy, 1/4 Peczowi z Ujowa (Petcz von Viaw), resztę zaś Mikołajowi Zakinkirchen (Nickel).

Świadkowie: Heynko i Hentschil, bracia de Czedlicz, Bernard Budziwoj (Bernhart Buzewoy), Friczko de Landiscron (Fritsche), Hanko Engilger (Hancke) oraz rajcy Legnicy i Mikołaj (Niclas), pierwszy dziekan legnicki (Legnicz) i protonotariusz wystawcy (obirste schreiber).


Regest: Urk. d. Stadt Liegnitz, s. 138, nr 199.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów