Rozmiar: 15909 bajtów

- 0959 -

1353, 26 XII, Ziębice

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic, nadaje prawa miastu Strzelin.

Świadkowie: m. in.: Jan, Konrad i Mikołaj, bracia Reichenbach.


Wzmianka: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte der Grafen Reichenbach in Schlesien, I, Breslau 1906, s. 36.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów