Rozmiar: 15909 bajtów

- 0960 -

1353, 28 XII, Legnica

an der Kindirtage

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, oświadcza, że Nikilvon der Katzbach, mieszczanin legnicki, sprzedał swemu bratu Bernardowi von der Katzbach swoją część dziedzictwa w Kościelcu (Hoenkirch). Książę dobra te, wolne od wszelkich powinności, nadaje Bernardowi w lenno wraz z prawem patronatu nad miejscowym kościołem, sądownictwem i sołectwem. Zezwala też założyć owczarnię i wypasać owce na wspólnych polach. Bernard płacić ma księciu roczny czynsz w wysokości 2 miar jęczmienia. W wypadku bezpotomnej śmierci Bernarda dobra mają wrócić do Nikila lub jego dziedziców.

Świadkowie: Rule Curdebok, Henryk von der Landiscron, Gawin Hartung von Sulcze, rycerze, Stefan Trache, Nikil von der Osla i Mikołaj, pierwszy dziekan legnicki, protonotariusz wystawcy.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 93, nr 22 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów