Rozmiar: 15909 bajtów

- 0994 -

1354, 14 II

fer. sexta ante dominicam Exsurge

Jan, książę Śląska i pan Ścinawy, stwierdza, że nadał Szymonowi von Gorin i jego spadkobiercom należącą doń wieś Nerosicz w dystrykcie ścinawskim ze wszystkimi przynależnościami i prawami.

Regest: CDS, XXVIII, s. 26, nr 86.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów