Rozmiar: 15909 bajtów

- 0998 -

1354, 23 II

Niedziela przed zapustami

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, obiecuje Konradowi, księciu Śląska i panu Oleśnicy, interweniować u papieża w sprawie jego małżeństwa.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 135, dz. C, nr 72 a, nr 125.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów