Rozmiar: 15909 bajtów

- 0997 -

1354, 23 II

in vigilia beati Mathiae Apostoli

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavia) sprzedają Adelajdzie (Adilheyda), siostrze Hammonis (Mathias), niegdyś, mieszczanina wrocławskiego, 16 grzywien rocznego czynszu z dochodów szpitala Bożego Ciała we Wrocławiu.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 8.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów