Rozmiar: 15909 bajtów

- 1001 -

1354, 1 III, Wrocław (Wratislauia)

Kal. Marcii

Andrzej de Rosslawicz (Andreas), kantor i oficjał wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że Wawrzyniec (Laurentius), brat Swantka (Swantkonus), i Henczco Wollensak, chłopi z Wyszonowic (ville Ruperti), czynszownicy Kunczica de Redern (Cunczco), zeznali, że tenże Kunczko sprzedał roczny czynsz w wysokości 1/2 grzywny opatowi i całemu konwentowi kanoników regularnych Na Piasku we Wrocławiu (Wratislauia), który ma być płacony Heynonowi Brunonis (Heynonus), mieszczaninowi strzelińskiemu (Strelyn), przez chłopów w.w. wsi.

Świadkowie: Jan Modlici (Johannes), Jan de Lesna (Johannes) i Kunczko (Cunczco), kuśnierz, notariusz.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 55, s. 108-109, nr 49.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów