Rozmiar: 15909 bajtów

- 1003 -

1354, 8 III, Świdnica (Swidnitz)

Sabato ante dominicam Reminiscere

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco), stwierdza, że Marcin z Topoli (Martinus de Rachenow) i jego żona Elżbieta (Elisabeth) za zgodą jej opiekunów Ulryka Schofa (Ulrich Schof), jego brata Renczka (Renczko) i Henryka de Stercza (Heynrich) sprzedali wikariuszom wrocławskim za 54 grzywny roczny czynsz w wysokości 6 grzywien z 18 łanów w Cierniach (Cirla). Książę zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Peczko Frisen, Cunczilius, protonotariusz.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 132 C, nr 19.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów