Rozmiar: 15909 bajtów

- 1008 -

1354, 22 III, Wrocław (Wratislauia)

indictione septima. Sabbato XXII mensis Marcii, qui fuit ante dominicam qua Letare in ecclesia decantatur

Jan Baran (Johannes), proboszcz kościoła Św. Elżbiety we Wrocławiu (Wratislauia) i sędzia, wydaje wyrok w sprawie następstwa na probostwie w Sądowlu (Sandowel, Sanodowel) po śmierci tamtejszego proboszcza Sydilmana (Sydilmanus), które bezprawnie wraz ze wszystkimi dochodami przywłaszczył Zachariasz (Sacharias), przedstawiony na stanowisko proboszcza przez nie mającego takich uprawnień Lotholda de Lobil (Lotholdus). Probostwo to jednak ma należeć do Piotra z Jaczkowic (Petrus de Jeczow), który został przestawiony przez Jana zwanego Crischow (Johannes), kanonika głogowskiego (Glogouiensis), uprawnionego do tego z tytułu prawa patronatu. Zobowiązuje się więc Zachariasza (Sacharias) do ustąpienia z w.w. probostwa i wypłacenia Piotrowi z Jaczkowic 10 grzywien.

Świadkowei: Beldo z Prószkowa (Proscow), Jan de Lubek (Johannes), kanonicy wrocławscy (Wratislauienses), Piotr de Leslauia (Petrus), Jan de Grudencz (Johannes), Bertoldus z Raciborza (Rathibor), doradcy, Mikołaj Franczconis (Nicolaus), Jan z Ząbkowic Śl. (Johannes de Frankinstein), Mikołaj z Namysłowa (Nicolaus de Namslauia), Piotr z Bolesławca (Petrus de Boleslauia), Jan z Wodzisławia (Johannes de Wlodislauia) oraz Piotr Conradi z Ząbkowic Śl. (Petrus ... de Frankinstein), kleryk wrocławski (Wratislauiensis), notariusz publiczny, i Piotr, syn nieżyjącego Mikołaja de Cunczindorf (Petrus quoandam Nicolai de Cuntzdorph), kleryk wrocławski (Wratislauiensis) i notariusz publiczny, który spisał ten dokument.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 76, nr 72.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów