Rozmiar: 15909 bajtów

- 1009 -

1354, 24 III, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia Annuntiationis beate Marie Virginis Gloriose

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności Mikołaj z Krakowa (Nicolaus de Cracouia), mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis), sprzedał za 400 grzywien Krystianowi Scriptori (Cristanus), mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis), wieś Jeszkotle w dystrykcie wrocławskim (Jeschcotel Wratislauiensis distrivtus) ze wszystkimi prawami i powinnościami, wraz z wyższym i niższym sądownictwem. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż z zastrzeżeniem należnej mu z tej wsi dziesięciny.

Świadkowie : Mirsanus z Pogorzeli (Pogrella), Haulus Czamborius, Ramwoldus Stosse, Janussius z Pogorzeli (Pogrella), Henryk Czamborius (Henricus), rycerze, Heydenricus Schosse, marszałek, Albert z Zatora (Albertus de Zator).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. CC 2.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 468 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów