Rozmiar: 15909 bajtów

- 1017 -

1354, 9 IV, Lutomia (Luczmanssdorph, Qiczmannsdorff)

fer. IV post ramis Palmarum

Peczold de Beczow sprzedaje Krystianowi (Cristanus), altarzyście z Lutomii (Luczmannsdorph, Quczmannsdorph), na potrzeby ołtarza w tamtejszym kościele za 5 i 1/2 grzywny czynszu ze wsi Godziszowa (Ruppersdorf).

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep.135, dz. C, nr 98; tamże, s.143, nr 5.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów