Rozmiar: 15909 bajtów

- 1026 -

1354, 16 IV, Awinion (Auinion)

XVI Kal. Maii. Anno secundo

Papież Innocenty VI na prośbę Piotra Werkmeistera (Petrus) wyraża zgodę na beneficjum kościelne dla niego, wakujące lub w przyszłości wolne w diecezji wrocławskiej.

Regest: MBV, II, s. 98, nr 233.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów