Rozmiar: 15909 bajtów

- 1032 -

1354, 24 IV, Awinion (Auinion)

VIII Kal. Maii, anno secundo

Papież Innocenty VI (Innocentius) na prośbę przeora generalnego i braci eremitów św. Augustyna we Wrocławiu zatwierdza w posiadaniu w.w. braci fundację Karola, króla rzymskiego i czeskiego (Karolus Romanorum rex et Boeznie rex), i jego żony Anny (Anna Romanorum et Boemie regina), mianowicie: domu, kościoła, cmentarza, dzwonnicy i innych urządzeń, upoważniając Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus ... Wratislaviensis) do dokonania tego zatwierdzenia w imieniu Stolicy Apostolskiej oraz poleca mu dopilnować, by w powyższej fundacji mogło egzystować 12 braci tego zgromadzenia oraz aby jej istnienie nie spowodowało uszczuplenia interesów jakiejkolwiek parafii.

Druk: VMPL, I, s. 554, nr 734.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów