Rozmiar: 15909 bajtów

- 1035 -

1354, 4 V, Jawor (Jawor)

an dem Sonntage als die Kirche singet Jubilate

Kunemann, Apecz i Klaus (Claus), bracia von Seidlitz z Jawora (Jawor) stwierdzaj±, że sprzedali szpitalowi w Jaworze (Jawor) teren położony k. Jawora między Bram± Chojnowsk± a Złotoryjsk± za roczny czynsz w wysoko¶ci 1 wiardunku.

¦wiadkowie: Gunter von Ronow (Guenther), Franz von Tzyrau, szwagier wystawców, i Jan z Z±bkowic ¦l., który spisał ten dokument.


Druk; Ch. Fischer, Geschichte u. Beschreibung der schlesischen Fürstenthumshauptstadt Jauer, Jauer 1803, cz. II, s. 221-222.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów