Rozmiar: 15909 bajtów

- 1039 -

1354, 19 V, Jelenia Góra (Hirsperk)

an deme Montage in der Cruczewochen

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... Herczoge in Slezien Herre von Furstinberk und czur Swidnicz), sprzedaje Zygfrydowi de Rusindorf (Sifride von Rusindorf) i jego synom Wacławowi (Wenczencz) i Zygfrydowi (Syfrid) zamek z prawem lennym w Gryfowie Śl. (Gryfensteyn) i prawem odkupu za tę samą sumę przez swoich następców.

Świadkowie: Ulrich Schaff, Konrad von Czedelicz (Conrad), Mikołaj von Syfridow (Nickil), Ticzman Buch, Jenchyn Schaff, Mikołaj von Sachinkirchen (Nickil), Piotr de Czedelicz, pisarz krajowy.

Fragment pieczęci wystawcy.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Archiwum Schaffgotschów, Dokumenty, Fach XVIII, nr 2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów