Rozmiar: 15909 bajtów

- 1054 -

1354, 12 VI, Wrocław

die Corporis Christi

Dokument Bolka, księcia Śląska i pana Świdnicy, dla Stanisława z Pogorzeli k. Brzegu dotyczący 102 grzywien.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 135, dz. B, nr 42.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów