Rozmiar: 15909 bajtów

- 1056 -

1354, 15 VI, Sandecz

XVII Kal. Julii

Bodzanta, biskup krakowski (Bodzatha ... episcopus Cracoviensis), w obecności Wilhelma (Wilhelmus), opata klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauia), ustanawia Hermana (Hermanus), zakonnika w. w. klasztoru, na wakujące stanowisko prepozyta przy kościele Św. Małgorzaty w Bytomiu (Bythom) jako następcę Jana Pilseneri (Johannes).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 345.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów