Rozmiar: 15909 bajtów

- 1063 -

1354, 29 VI, Legnica (Legnicz)

in die beatorum Apostolorum Petri et Pauli

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy (Wenczeslaus ... dux Slezie et dominus Legnicensis), rozstrzyga spór między Mikołajem, opatem klasztoru lubiąskiego (Nicolaus ... abbas monasteri Lubensis ordinis cysterciensis Wratislauiensis diocesis), a Stefanem z Prochowic (Stephanus de Parchewicz) o landwójtostwo w następujących posiadłościach klasztornych: w folwarkach Malczyce (Malschewicz) i Rogów Legnicki (Rogow), we wsi Kokorzyce (Quckowicz) i Lez w ten sposób, iż w folwarkach Malczyce i Rogów Legnicki landwójtostwo należeć ma do w.w. klasztoru, we wsiach zaś Kokorzyce i Lez do Stefana z Prochowic. Czynsz ze wsi Kokorzyce wynoszący 12 talentów pieprzu i 30 kurcząt, nabyty przez Stefana z Prochowic od Franczcona z Księginic (Franczconus de Knegewicz), może odkupić w.w. opat za 15 grzywien.

Świadkowie: Herman de Kytelicz (Hermannus), Renscho de Guzk, Henryk de Landiscron (Henricus), Gawinus Abscacz, rycerze, Friczco de Landiscron, kanonik legnicki (Legnicensis) i proboszcz w Wądrożu Wielkim (Wandros), Konrad, proboszcz w Prochowicach (Conradus ... in Parchewicz), oraz Mikołaj, pierwszy dziekan legnicki (Nicolaus ... Legnicensis).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 91, nr 319.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów